Контакт мејл:
info@infobank.mk

Главен уредник:
Сашо Давитков

Заменик уредник:
Стефан Лошковски

Веб развој:
Стефан Лошковски

Автори:
Стефан Лошковски
Сашо Давитков
Држава Валута Среден курс
ЕМУ EUR 61.542
САД USD 51.4522
В. Британија GBR 69.8072
Извор: НБРМ

Валутен Калкулатор
Количина
Од валута:
Во валута:
Сума:


АНКЕТА
Во која валута ги чувате вашите заштеди?